مهاجم تیم فوتبال النصر ریاض در گرندپری جده حضور نخواهد یافت.

مهاجم تیم فوتبال النصر ریاض در گرندپری جده حضور نخواهد یافت.