حزب الله لبنان در واکنش به شهادت خبرنگار و عکاس شبکه المیادین، تجمع نظامیان صهیونیست را با دو فروند موشک هدف قرار داد.

حزب الله لبنان در واکنش به شهادت خبرنگار و عکاس شبکه المیادین، تجمع نظامیان صهیونیست را با دو فروند موشک هدف قرار داد.