بعد از گذشت چند روز از انتشار از یک ویدیو جنجالی معلمی که توسط دانش‌آموزانش مورد حمله قرار گرفته بود از اصل ماجرا و عواقب انتشار این کلیپ می‌گوید. …

بعد از گذشت چند روز از انتشار از یک ویدیو جنجالی معلمی که توسط دانش‌آموزانش مورد حمله قرار گرفته بود از اصل ماجرا و عواقب انتشار این کلیپ می‌گوید.