نماینده سابق مردم تهران به انتصاب امیر ایرانی به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش واکنش نشان داد.

نماینده سابق مردم تهران به انتصاب امیر ایرانی به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش واکنش نشان داد.