مریم مومن بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار یک استوری نسبت به تبلیغاتی که برای کوروش کمپانی انجام داد واکنش نشان داد.

مریم مومن بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار یک استوری نسبت به تبلیغاتی که برای کوروش کمپانی انجام داد واکنش نشان داد.