اقتصادنیوز: آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان ساختند: باید بر مشترکات تکیه کرده و و از موارد اختلافی دوری کنیم.

اقتصادنیوز: آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان ساختند: باید بر مشترکات تکیه کرده و و از موارد اختلافی دوری کنیم.