عضو هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: با عملکردمان در این فصل به سپاهان و استقلال نشان دادیم در فوتبال همه چیز پول نیست.

عضو هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: با عملکردمان در این فصل به سپاهان و استقلال نشان دادیم در فوتبال همه چیز پول نیست.