روز سه‌شنبه ۱۸ مردادماه، بازار دارایی‌های مختلف ارز و سکه و طلا و بازار سرمایه به اخبار سیاسی حاصل از مذاکرات وین، واکنش نشان داد.

روز سه‌شنبه ۱۸ مردادماه، بازار دارایی‌های مختلف ارز و سکه و طلا و بازار سرمایه به اخبار سیاسی حاصل از مذاکرات وین، واکنش نشان داد.