قیمت دلار در شروع معاملات امروز قدری افت کرد و روی 27 هزار و 650 تومان قرار گرفت.

قیمت دلار در شروع معاملات امروز قدری افت کرد و روی 27 هزار و 650 تومان قرار گرفت.