سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در اظهاراتی مدعی عدم همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در اظهاراتی مدعی عدم همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.