سفر رئیس فدراسیون فوتبال و همراهان به لتونی برای حضور در جام جهانی فوتسال با حاشیه های زیادی توام بود. رسانه های مخالف فدراسیون نیز اخیرا به سندی دست پیدا کردند که هزینه های این سفر را ۳۲ هزار یورو اعلام کرده است….

سفر رئیس فدراسیون فوتبال و همراهان به لتونی برای حضور در جام جهانی فوتسال با حاشیه های زیادی توام بود. رسانه های مخالف فدراسیون نیز اخیرا به سندی دست پیدا کردند که هزینه های این سفر را ۳۲ هزار یورو اعلام کرده است.