​ نخست وزیر پاکستان در اجلاس سران کشورهای همکاری شانگهای، آغاز روند اعطای عضویت دائمی به جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای را به ابراهیم رئیسی تبریک گفت….

​ نخست وزیر پاکستان در اجلاس سران کشورهای همکاری شانگهای، آغاز روند اعطای عضویت دائمی به جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای را به ابراهیم رئیسی تبریک گفت.