عضو جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد انتصاب وی و طباطبایی به عنوان اعضای هیات مدیره این باشگاه واکنش نشان داد.

عضو جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد انتصاب وی و طباطبایی به عنوان اعضای هیات مدیره این باشگاه واکنش نشان داد.