طالبان با صدور بیانیه‌ای با اشاره به قرار داشتن اسامی مقامات این گروه در لیست سیاه آمریکا اعلام کرد: این اقدام نقض آشکار توافق دوحه و همچنین دخالت آمریکا در امور داخلی افغانستان است….

طالبان با صدور بیانیه‌ای با اشاره به قرار داشتن اسامی مقامات این گروه در لیست سیاه آمریکا اعلام کرد: این اقدام نقض آشکار توافق دوحه و همچنین دخالت آمریکا در امور داخلی افغانستان است.