روابط عمومی کل سازمان صداوسیما با انتشار بیانیه ای به ارائه توضیحاتی درباره خبرهایی که با موضوع ادغام برخی بخش ها در این رسانه در فضای مجازی منتشر می شود، پرداخت….

روابط عمومی کل سازمان صداوسیما با انتشار بیانیه ای به ارائه توضیحاتی درباره خبرهایی که با موضوع ادغام برخی بخش ها در این رسانه در فضای مجازی منتشر می شود، پرداخت.