ایسنا نوشت: از نوار چسب تا فناوری سونار و سلول‌های خورشیدی گرفته، بسیاری از اختراعات پیشگامانه با الهام از طبیعت رقم خورده‌اند. اکنون گروهی از پژوهشگران به سرپرستی مهندسان دانشگاه تگزاس در آستین، از واکنش شیر برای ایجاد یک نوار ژل انعطاف‌پذیر که می‌توا…

ایسنا نوشت: از نوار چسب تا فناوری سونار و سلول‌های خورشیدی گرفته، بسیاری از اختراعات پیشگامانه با الهام از طبیعت رقم خورده‌اند. اکنون گروهی از پژوهشگران به سرپرستی مهندسان دانشگاه تگزاس در آستین، از واکنش شیر برای ایجاد یک نوار ژل انعطاف‌پذیر که می‌تواند نوآوری‌هایی در حسگرها، باتری‌ها، رباتیک و غیره ایجاد کند، الهام گرفته‌اند.