نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لیستی که منتشر شده و در آن مدعی شده‌اند که عده‌ای از نمایندگان مجلس مخالف مصوبات مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران هستند جعلی می‌باشد….

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لیستی که منتشر شده و در آن مدعی شده‌اند که عده‌ای از نمایندگان مجلس مخالف مصوبات مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران هستند جعلی می‌باشد.