سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر به فرمان رهبری انقلاب برای عفو یا تخفیف بخش قابل‌توجهی از متهمان و محکومان، واکنش نشان داد.

سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر به فرمان رهبری انقلاب برای عفو یا تخفیف بخش قابل‌توجهی از متهمان و محکومان، واکنش نشان داد.