تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار خود در انتخابی جام جهانی مقابل لبنان راهی بیروت شد.

تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار خود در انتخابی جام جهانی مقابل لبنان راهی بیروت شد.