اقتصادنیوز: معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با اشاره به اینکه مردم باید بلیت پرواز را برای سفرهای خود به ویژه برای انجام زیارت از سایت‌های معتبر خریداری کنند، گفت: در حال حاضر قیمت بلیت رفت و برگشت پروازهای نجف تقریبا به حدود شش میلیون تومان می‌رسد….

اقتصادنیوز: معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با اشاره به اینکه مردم باید بلیت پرواز را برای سفرهای خود به ویژه برای انجام زیارت از سایت‌های معتبر خریداری کنند، گفت: در حال حاضر قیمت بلیت رفت و برگشت پروازهای نجف تقریبا به حدود شش میلیون تومان می‌رسد.