رییس سازمان زندان‌ها نسبت به ماجرای انتشار تصاویر و ویدیوهای زندان اوین واکنش نشان داد.

رییس سازمان زندان‌ها نسبت به ماجرای انتشار تصاویر و ویدیوهای زندان اوین واکنش نشان داد.