سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو از سلاح هسته ای در اوکراین استفاده نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو از سلاح هسته ای در اوکراین استفاده نخواهد کرد.