وزیر خارجه روسیه نسبت به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره گزینه نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد.
نوشته واکنش روسیه به گزینه نظامی آمریکا علیه ایران اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

وزیر خارجه روسیه نسبت به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره گزینه نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد.
نوشته واکنش روسیه به گزینه نظامی آمریکا علیه ایران اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.