چند رسانه بین المللی، شکست اروگوئه برابر تیم ملی کشورمان را یک شگفتی خواندند.

چند رسانه بین المللی، شکست اروگوئه برابر تیم ملی کشورمان را یک شگفتی خواندند.