رئیس‌جمهور ایران در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدارهای حاشیه‌ای به موضوع تبادل زندانیان اشاره کرد و گفت: مذاکراتی به‌واسطه برخی کشورها انجام شد که تبادل……

رئیس‌جمهور ایران در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدارهای حاشیه‌ای به موضوع تبادل زندانیان اشاره کرد و گفت: مذاکراتی به‌واسطه برخی کشورها انجام شد که تبادل…