مدیرعامل پرسپولیس می‌گوید نبیل باهویی به دلیل سرماخوردگی شرایط حضور مقابل النصر را نداشته است.

مدیرعامل پرسپولیس می‌گوید نبیل باهویی به دلیل سرماخوردگی شرایط حضور مقابل النصر را نداشته است.