رئیس فدراسیون کشتی شایعه اختلافش با سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را خنده‌دار دانست.

رئیس فدراسیون کشتی شایعه اختلافش با سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را خنده‌دار دانست.