سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات منتسب به سخنگوی دولت درباره کمیته تطبیق مذاکرات هسته‌ای را تکذیب کرد.

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات منتسب به سخنگوی دولت درباره کمیته تطبیق مذاکرات هسته‌ای را تکذیب کرد.