رییس فدراسیون والیبال گفت: حضورم در باشگاه پرسپولیس صحت ندارد و شایعه است.

رییس فدراسیون والیبال گفت: حضورم در باشگاه پرسپولیس صحت ندارد و شایعه است.