حزب الله لبناندر بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتار غبر نظامیان یمنی موید وحشی‌گری نیروهای متجاوز و شرور است.

حزب الله لبناندر بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتار غبر نظامیان یمنی موید وحشی‌گری نیروهای متجاوز و شرور است.