حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید حمله راکتی به منزل مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق، خواستار یک تحقیق کامل برای کشف ابهامات مربوط به حمله و شناسایی و دستگیری عاملان آن شده است….

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید حمله راکتی به منزل مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق، خواستار یک تحقیق کامل برای کشف ابهامات مربوط به حمله و شناسایی و دستگیری عاملان آن شده است.