جواد نکونام سرمربی تیم فولاد می‌گوید اخراجش در دیدار با پرسپولیس نادرست و ناحق بوده است اما گله‌ای از داور بازی ندارد.

جواد نکونام سرمربی تیم فولاد می‌گوید اخراجش در دیدار با پرسپولیس نادرست و ناحق بوده است اما گله‌ای از داور بازی ندارد.