ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: «به محض پایان تجزیه و تحلیل‌ها در مسکو درباره پیامدهای پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو از نقطه نظر ساختار کلی نیروها و تجهیزات در اروپا و شمال اروپا، ما مجبور به اتخاذ یک سری اقدامات جبرانی خواهیم شد که به سو…

ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: «به محض پایان تجزیه و تحلیل‌ها در مسکو درباره پیامدهای پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو از نقطه نظر ساختار کلی نیروها و تجهیزات در اروپا و شمال اروپا، ما مجبور به اتخاذ یک سری اقدامات جبرانی خواهیم شد که به سود هیچکس نخواهد بود».