رئیس جمهور فنلاند گفت از واکنش آرام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگامی که از تصمیم کشورش برای پیوستن به ناتو وی را مطلع کرده، شگفت زده شده است.

رئیس جمهور فنلاند گفت از واکنش آرام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگامی که از تصمیم کشورش برای پیوستن به ناتو وی را مطلع کرده، شگفت زده شده است.