مهران غفوریان در واکنش به شایعه مرگش نوشت: اگر شایعه هم میسازید لااقل خوب و خیرش را بسازید.

مهران غفوریان در واکنش به شایعه مرگش نوشت: اگر شایعه هم میسازید لااقل خوب و خیرش را بسازید.