سردار غلامرضا جلالی به پیشنهاد قطع اینترنت برای کنترل تقلب‌های احتمالی دانش‌آموزان در زمان برگزاری امتحان‌های نهایی واکنش نشان داد و گفت:خدا را شکر که این پیشنهاد تکذیب شد….

سردار غلامرضا جلالی به پیشنهاد قطع اینترنت برای کنترل تقلب‌های احتمالی دانش‌آموزان در زمان برگزاری امتحان‌های نهایی واکنش نشان داد و گفت:خدا را شکر که این پیشنهاد تکذیب شد.