نشریه پرتغالی ابولا تعبیر جالبی از گلزنی‌های مهدی طارمی بکار برده است.

نشریه پرتغالی ابولا تعبیر جالبی از گلزنی‌های مهدی طارمی بکار برده است.