اقتصادنیوز: سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی گفت: کمک‌رسانی به مردم، وظیفه همه خدمت‌گزاران است.

اقتصادنیوز: سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی گفت: کمک‌رسانی به مردم، وظیفه همه خدمت‌گزاران است.