اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه نهایی نشست G7 گفت: بیانیه سران گروه ۷، عامدانه نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های غیرقانونی حداکثری علیه ملت شریف ایران را نادیده می‌گی…

اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه نهایی نشست G7 گفت: بیانیه سران گروه ۷، عامدانه نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های غیرقانونی حداکثری علیه ملت شریف ایران را نادیده می‌گیرد.