معاون امروز زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به زیر گرفتن دو زن به بهانه بدحجابی در ارومیه گفت: این یک جنایت است و اصلاً در چارچوب بحث ارشادی قرار نمی‌گیرد….

معاون امروز زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به زیر گرفتن دو زن به بهانه بدحجابی در ارومیه گفت: این یک جنایت است و اصلاً در چارچوب بحث ارشادی قرار نمی‌گیرد.