زیبلاکلام گفت: همه می‌دانیم که مذاکرات هسته‌ای و توافق‌نامه برجام زیر نظر همه نهادهای بالادستی بوده است. اتفاقا آقای ظریف هم مورد اعتماد مقام معظم رهبری بود. با این اوصاف این سخنان که روحانی و ظریف و دیگر دولتی‌ها در موضوع مذاکرات هسته‌ای دچار عمل م…

زیبلاکلام گفت: همه می‌دانیم که مذاکرات هسته‌ای و توافق‌نامه برجام زیر نظر همه نهادهای بالادستی بوده است. اتفاقا آقای ظریف هم مورد اعتماد مقام معظم رهبری بود. با این اوصاف این سخنان که روحانی و ظریف و دیگر دولتی‌ها در موضوع مذاکرات هسته‌ای دچار عمل مجرمانه‌ای شده‌اند، صرفا هوچی‌گری است.