محمد جمشیدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به انتقادها از حمله بحث برانگیز رئیسی خطاب به پوتین واکنش نشان داد.

محمد جمشیدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به انتقادها از حمله بحث برانگیز رئیسی خطاب به پوتین واکنش نشان داد.