سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره ترخیص رمدیسیور‌های فاسد از گمرک توضیحاتی را ارائه کرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره ترخیص رمدیسیور‌های فاسد از گمرک توضیحاتی را ارائه کرد.