اقتصادنیوز: دفتر ریاست جمهوری عراق در واکنش به ادعای امتناع «برهم صالح» از امضای قانون پارلمانی ممنوعیت رابطه با رژیم صیونیستی تاکید کرد که موضع رییس جمهوری عراق در قبال قضیه فلسطین کاملا واضح، ثابت و در پشتیبانی از این قضیه است. …

اقتصادنیوز: دفتر ریاست جمهوری عراق در واکنش به ادعای امتناع «برهم صالح» از امضای قانون پارلمانی ممنوعیت رابطه با رژیم صیونیستی تاکید کرد که موضع رییس جمهوری عراق در قبال قضیه فلسطین کاملا واضح، ثابت و در پشتیبانی از این قضیه است.