«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که وی قاطعانه حمله تروریستی به محل اقامت نخست وزیر عراق را محکوم می‌کند.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که وی قاطعانه حمله تروریستی به محل اقامت نخست وزیر عراق را محکوم می‌کند.