بایدن در واکنش به اعلام دولت جدید طالبان عنوان کرد: جالب است صبر کنیم، ببینیم چه می‌شود.

بایدن در واکنش به اعلام دولت جدید طالبان عنوان کرد: جالب است صبر کنیم، ببینیم چه می‌شود.