قیمت درهم در انتهای معاملات دیروز با 7هزار رو 710 تومان معامله شد. قیمت درهم در بازار ارز امروز همزمان با کاهش قیمت دلار وارد فاز نزول شد. قیمت درهم امروز 7 هزار و 680 تومان بود….

قیمت درهم در انتهای معاملات دیروز با 7هزار رو 710 تومان معامله شد. قیمت درهم در بازار ارز امروز همزمان با کاهش قیمت دلار وارد فاز نزول شد. قیمت درهم امروز 7 هزار و 680 تومان بود.