سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن اقدام تروریستی تیراندازی مرگبار در مدرسه ای در روسیه با خانواده‌های جانباختگان، مردم و دولت روسیه ابراز همدردی کرد….

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن اقدام تروریستی تیراندازی مرگبار در مدرسه ای در روسیه با خانواده‌های جانباختگان، مردم و دولت روسیه ابراز همدردی کرد.