وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) در پی حمله تروریستی به مسجد فاطمیه (س) در قندهار افغانستان بیانیه ای صادر کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) در پی حمله تروریستی به مسجد فاطمیه (س) در قندهار افغانستان بیانیه ای صادر کرد.