اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت خارجه با ابراز تأسف از تصمیم اوکراین در مورد روابط دیپلماتیک با ایران، این تصمیم را ناشی از فضا سازی رسانه ای طرف‌های خارجی دانست….

اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت خارجه با ابراز تأسف از تصمیم اوکراین در مورد روابط دیپلماتیک با ایران، این تصمیم را ناشی از فضا سازی رسانه ای طرف‌های خارجی دانست.